Hidrolikte ISO Kodlarını Anlama

Hidrolik endüstrisinde çalışırken, ister büyük hidrolik sistemler, isterseniz tek parça hidrolik silindir olsun, büyük olasılıkla ISO 4406 terimine rastlamışsınızdır. Kodun kastettiği, yağ temizliği için ISO 4406:1999 standardıdır . 1999 yılında, Uluslararası Standardizasyon Örgütü bir ISO 4406:1999 sistemi geliştirdi. Bu sistem, üç boyutta mililitre sıvı başına partikül kontaminasyon seviyelerinin sayısını ve miktarını belirler; 4-, 6- ve 14 mikrondan daha büyük.

ISO kodu üç sayı ile ifade edilir, örneğin 18/16/13. Her sayı, ilgili parçacık boyutu için bir kirletici seviyesi kodunu belirtir. Kod arttığında, parçacıkların miktar aralığı iki katına çıkar.

Başlangıçta bu ISO standardı, hidrolik yağların, yağın valflerdeki, kontrolörlerdeki ve aktüatörlerdeki küçük bileşenlerden ve borulardan geçecek kadar temiz olup olmadığını belirlemek için tasarlanmıştır. Bugün ISO kodu, dişli yağlarını, motor yağlarını ve diğer çeşitli endüstriyel yağları içerir.

Sayı ne kadar küçükse, yağ o kadar temiz olur. Tüm 6 ve 14 mikron partiküller 4 mikronluk kısımda ve 14 mikronluk partiküller 6 mikronluk kısımda sayılır. Karşılaştırıldığında, insan saçı çapı 70 mikron civarındadır, yani bu parçacıkların ne kadar küçük olduğunu hayal edebilirsiniz.

ISO 4406 Temizlik Kodları, araçlarda, ekipmanlarda ve makinelerde temizlik sağlayan ulusal standartlardır. ISO 4406 temizliğinin ne anlama geldiğine ve nasıl ölçüleceğine ve temizliğin nasıl korunacağına daha yakından bakalım.

ISO temizlik kodlarını anlama

ISO Temizlik Kodu, yağdaki partikül kirliliğini bildirmek için kullanılan üç basamaklı bir değerdir. Kod, lazerle ölçülen 1 ml’lik bir numunedeki partikülleri raporlamak ve saymak için kullanılan global bir standarttır ve test sonucu üç basamaklı olarak bildirilir. İlk sayı >4 mikron, ikinci >6 mikron ve üçüncü >14 mikron partiküllerin toplam miktarını temsil eder.

Aşağıdaki tablo, ISO temizlik kodlarının tipik bir temsilidir. ISO kod numarası bir arttıkça, miktar aralığının iki katına çıktığına dikkat edin. Başka bir deyişle, 11’lik bir ISO kodu, sayı olarak 10 ila 20 arasında bir dizi parçacık iletir. 12’lik bir ISO kodu, sayı olarak 20 ila 40 arasında bir parçacık aralığını ifade eder.

ISO kodlarıyla ilgili kafa karıştırıcı olan şey, ISO kod numarasının bir dizi sıvı kontaminasyon partikülüne değil, bir aralığa karşılık gelmesidir. Hatırlanması gereken kritik nokta, ISO kodundaki her 1 puanlık artışın kontaminasyon hacmi aralığını iki katına çıkarmasıdır. 18 kodunu alır ve 19 koduna atlarsanız, mililitrede (p/ml) 1.300-2.500 partikül kirletici aralığından 2.500-5.000 p/ml aralığına atlarsınız.

ISO 4406 Kirlilik kodları

100 mililitredeki parçacık sayısı

ISO 4406 Kontaminasyon Kodları
ISO 4406 Kontaminasyon Kodları

 

ISO 4406 Kodu. Temizlik seviyeleri, eğik çizgi (/) ile bölünmüş üç basamaklı olarak tanımlanır. Bu sayılar 4, 6 ve 14 mikrona karşılık gelir. Her sayı boyutuna göre (parçacıkların sayısına göre belirlenen bir ISO kodunu belirtmektedir 4 um , 6 um ve 14 um Sıvı 1 ml) ve daha büyük mevcut. Akışkan aralığı, tablodaki aşağıdaki aralığın iki katıdır. Bu grafik gerçek aralıkları gösterir.

İnsan gözü sadece 40 mikrona kadar olan parçacıkları görebilir. 

ISO 4406 temizliği neden önemlidir?

Doğru yağın kullanılması ve hedeflenen seviyede temizliğin başarıyla sağlanması hayati önem taşımaktadır. Yağ kirliliğinin agresif yönetimi, bileşen hizmet ömründe önemli değişiklikler gerçekleştirir. Çoğu zaman, yağdaki partikül kontaminasyonu miktarı, bir sıvı bileşeninin ne kadar süreceğini belirleyen en etkili faktördür.

Birçok bakım uzmanı, arızaları veya temel nedeni doğru bir şekilde karakterize etmedikleri için sıvıyla ilgili arızalarla ilgili bir sorunlarının olduğunun farkında değildir. Gerçek şu ki, mekanik ekipman arızalarının %60-80’i tipik olarak sıvıyla ilgilidir. Çoğu makinenin başarısız olmasının standart yolu eskimektir. Bu nedenle, partikül kontaminasyonu azaldığında, aşınma oranlarının düşmesi ve bileşen hizmet ömrünün artması mantıklıdır.

Hidrolik sıvının en kritik kalitesi temizliktir. Temizlik hakkında konuştuğumuzda katı partikül kirliliğinin boyutu ve miktarına atıfta bulunuruz. ISO standartlarının birincil işlevi, yağ temizliğinin kalitesini ölçmek ve ifade etmektir.

Yağ temizliği için ölçüt yıllar içinde değişse de, herkes test yöntemi ve sıvı kirlilik seviyeleri konusunda hemfikir görünüyor. Şaşırtıcı olduğu kadar, bu standart dünya çapındadır ve çeşitli akışkan gücü endüstrilerinde kullanılmaktadır.

Hidrolik sistemlerinizi ve sıvı sistemlerinizi yüksek bir temizlik standardında tutmanız hayati önem taşır. Verimli bir filtreleme sistemine sahip olmak, temizlik standartlarını korumada kritik bir faktördür. Kirlenmiş yağ filtreleri tıkayabilir, motorun hava akışını azaltabilir ve motor bileşenlerinde gereksiz yere aşınma ve yıpranmayı artırabilir. Makinenizin akışkan sistemlerinin ISO Akışkan Temizliği Standartlarına uygun olmasını sağlamak için kaliteli yağ depolama ve filtreleme sistemleri bulmak çok önemlidir.

ISO 4406 temizliği ne anlama geliyor?

ISO Temizlik kodu harika bir buluş, ancak bu sayılar neden önemli?

Gerçek şu ki, 4, 6 ve 14 mikronluk parçacıkları çıplak gözle göremeyiz. Parçacıklar 40-50 mikrona ulaşana kadar mikroskop olmadan görebiliriz. İnsan gözü 40 μm’den büyük nesneleri görebilir.

Örneğin, bir kırmızı kan hücresi yaklaşık 8 mikrondur. Karşılaştırıldığında, kırmızı kan hücresi boyutundaki parçacıklar, ekipmanınızın kullanım ömrünü tehlikeye atıyor. Yağınızdaki kirletici maddeleri gördüğünüzde, yağın temizliği tehlikeye girer. Etkili bir şekilde bu, yağınızın ISO standartlarını karşılamadığı ve kirlendiği anlamına gelir.

Etkili kontaminasyon kontrolü iyi bir strateji gerektirir. Bir kontaminasyon kontrol stratejisi uygulamak çok fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Yine de ödül, uzun vadeli sonuçlarla buna değer. Etkili bir kontaminasyon süreci geliştirmek, dört basit adımda oluşturulabilir:

  • Temizlik için uygun ISO hedefleri belirleyin
  • Hedefe ulaşmak için gerekli aksiyonları almak
  • Uyumluluğu sağlamak için ISO parçacık ölçümlerini kullanın
  • ISO uyumluluğunu yansıtan bir izleme ve bakım sistemi kurun

Hidrolik bileşen boşlukları kritiktir ve hidrolik sistemin en hayati bileşenlerine saldıracak boyuttaki parçacıkları gidermek için stratejik filtreleme tasarımları gerektirir.

Yağ ne kadar temiz olmalı?

Hidrolik yağın temizliğini nasıl belirleyeceğinizi nasıl biliyorsunuz? İlk adım, akışkan gücü sisteminiz için hedef akışkan temizliği hedefini belirlemektir. Hedefi ekipman tipine, arızaların neden olduğu kirlenmeye karşı hassasiyete, çalışma ortamına ve kritik hususlara göre belirleyin.

Bir bileşen kirlenmeye karşı ne kadar hassassa, yağ ve hidrolik sistem o kadar temiz olmalıdır. Bir sistem üretim, güvenlik veya çevre açısından ne kadar kritikse, o kadar temiz olmalıdır.

Sistem basıncı da etkiler, basınçlar arttıkça toleranslar tipik olarak düşer ve daha yüksek basınçlı hidrolik sistemleri düşük basınçlı sistemlere göre kirlenme arızalarına karşı daha hassas hale getirir.

Ortak Endüstri ISO Temizlik Derecelendirmeleri
ISO - Hidrolik Temizlik Standartları
ISO – Hidrolik Temizlik Standartları

ISO 22/21/18 – Sıvının genel temizlik seviyesi

ISO 18/16/13 – Ağır dişli/motor yağları
için hedef derecelendirme

ISO 16/14/11 – Hidrolik/şanzıman yağları için hedef derecelendirme

ISO 14/13/11 – Hedef derecelendirme dizel yakıt için

Hidrolikte ISO temizliği için hedefler belirleme

Hidrolik sistemlerinizin ISO temizlik kodları için hedefler belirlerken, hedefleri akılda tutmak çok önemlidir. Ekipmanın güvenilirliğini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, onarım ve değiştirme maliyetlerini en aza indirmek hayati önem taşır. Bu, sıvı ömrünün uzatılmasına, garanti gereksinimlerine uyulmasına ve üretim kesinti süresinin azaltılmasına yardımcı olur. Hedef ISO temizlik kodunu belirledikten sonra, hedefe ulaşmak, izlemek ve sürdürmek için süreci izlemelisiniz. Sistematik yaklaşım size birçok ödül sağlar.

Yağ temizleme programı için hedefler belirlerken birkaç faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir. İlk adım, sistem temizliği için hedefler oluşturan sisteminizdeki en hassas bileşenleri belirlemektir. Merkezi bir havuz birkaç yöntem sağlıyorsa, genel temizliğin sağlanması bir zorunluluktur. Yeterli filtreleme, en hassas bileşenleri korur ve sıvıyı o hedef bileşene ulaşmadan önce temizler.

Her durum farklı olmakla birlikte temizlik işleminden sonra ilk kodlar için 12-17, ikinci kodlar için 10-14 ve üçüncü kodlar için 8-13 ISO kod aralıklarını hedeflemeye çalışın. Hidrolik sistemlerde, birkaç bileşen tek bir sıvı kaynağına dayanır. En hassas bileşenin ISO gerekliliklerini karşılamak için tüm bileşenlerin temizlik gerekliliklerini bilmek çok önemlidir.

ISO temizlik kodu nasıl ölçülür?

ISO temizlik kodlarını hesaplamanın en yaygın iki yöntemi lazer parçacık sayacı ve vakumlu yama testidir. Numune portları aracılığıyla doğrudan bir çevrimiçi lazer partikül sayacını hidrolik sisteme bağlayabilirsiniz. Çevrimiçi sistem, en doğru temizlik analizini sağlar. Minimum çabayla size tam ISO sayısını verir.Lazer tabanlı çevrimiçi sistemler, endüstriyel veri yönetim sistemlerine basit entegrasyonlar sunar.

Diğer bir test yöntemi ise çeşitli ISO kodlarında partikül numune görüntülerini içeren vakumlu yama test kitleridir. ISO dereceli kontaminasyon kaynağı mikroskobu, yamanızı en yakın ISO dereceli numuneyle görsel olarak eşleştirir. Bu test daha fazla çaba gerektirir ve lazer parçacık sayacından daha belirsizdir. Vakum yama kitinin yararı, mikroskopla görüntülenen malzemeye dayalı olarak kontaminasyon kaynağını belirlemenize yardımcı olabilmesidir.

ISO 4406 temizlik kodlarını nasıl elde edebilirsiniz?

Bir akışkan sistemi hakkında düşünürken, eğilim sadece sistem bileşenleri hakkında düşünmektir. Tipik yağ işleme yöntemleri, ekipmandaki kirlilik miktarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, bütünsel bir kontaminasyon kontrol stratejisinin bir parçası şarttır. Çoğu sistem revizyon, sıvı ekipmanında yükseltme, depolama ve taşıma gerektirir.

Akışkan sistemlerinde kirlenmeyi önleme sürecinin tamamı yeni yağ ile başlar. Toplu teslimatlardan gelen yeni yağ, genellikle çoğu sıvı ekipmanı için kabul edilebilir partikül miktarının 2 ila 20 katı içerir. Taze yağın temizliği, tedarikçilerin bir suçlaması değil, temizlik hedeflerine ulaşmak için gereklidir.

Yine, fikstürler, yeni yağın temizliğini, hizmet içi yağ hedeflerinden en az iki ISO kodu daha temiz tutmak için mükemmel bir uygulamadır. Hedefleri karşılamaya devam ederken aktarım sırasında uygulamada az miktarda kontaminasyona izin verir. Yeni bir yağın temiz bir yağ olmadığını belirten kavram şok edici olabilir. Bir sıvıyı sisteme koymadan önce kaç kez aktardığınızı dikkate almak çok önemlidir.

 

Önleyici faaliyetler
Temizlik programındaki önleyici tedbirlerin bir parçası olarak, havadaki kirleticilerin hidrolik sisteme girmesini durdurmak çok önemlidir. Havadaki partikülleri ve nemi sıyıran yüksek kaliteli kurutucu havalandırmalar aracılığıyla ele alınması gereken en belirgin sorunlardan biridir.Hacim değişiklikleri veya termal sifonlama nedeniyle hava değişimi olduğunda, dökme ve taşıma tankları, variller ve transfer kapları dahil olmak üzere kurutucu havalandırmalar kullanın. Ve tüm kritik hizmet içi ekipman.
Toplu depolamayı filtreleme
Akışkan sistemlerinde kontaminasyonun önlenmesi, toplu teslimatlardan yeni yağ ile başlar. Daha önce de belirtildiği gibi, yeni yağ temiz değil. Yeni yağın temizliğini sağlamanın ilk adımı, yağı kabul edilebilir bir seviyeye kadar filtrelemektir.Yeni yağ lekesini filtrelemede en etkili tekniğin kullanılması, toplu teslimat yöntemine bağlıdır. Varillerde geliyorsa, her bir varil portatif kompakt filtrasyon üniteleri kullanılarak filtrelenebilir. Hacim daha büyükse, aktarma işlemi sırasında yağı süzün.

Bir başka popüler teknik, kapsamlı bir sıvı yönetim sistemi kullanmaktır. Akışkan yönetim sistemlerini çeşitli seçeneklerle yapılandırın: her akışkan için ayrı pompalar ve filtreler, yüksek kaliteli kurutucu havalandırmalar, bağlantı parçaları, durdurucular ve hatta dağıtılan yağ miktarını ölçmek ve izlemek için akış ölçerler.

İster kullanmadan önce varildeki yağı filtreleyin, ister transfer kapları kullanarak dağıtın, tüm yeni yağların hidrolik sistemlerde kullanılmadan önce en az beş kez önceden filtrelenmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

Saklama
kapları
Saklama kapları genellikle sıvıları depolamak için tesis genelinde bulunan dolaplara atıfta bulunur. Bu dolaplar, yağları toplu depolamadan bileşenin kendisine aktarmak için kullanılan çeşitli kapları depolar. Kontaminasyonu önlemek için erişilmediği, temizlenmediği veya düzenli olmadığı durumlarda saklama dolaplarını kapalı tutun. İçlerinde depolanan herhangi bir sıvı veya alet için ayrılmış bir yeri olmalıdır.
Yağ transfer kapları 
Yağ transfer kapları sızdırmaz, ürün tipi ile işaretlenmiş, renk kodlu, plastikten yapılmış olmalıdır. Kolay düzenli temizlik, temizlik sürecinin hayati bir parçası olmalıdır. İdeal olarak, transfer kapları, konteynırı dış ortama maruz bırakmadan doldurmak için hızlı bağlantılara sahip olmalıdır ve kullanılmadıkları zaman kapların her zaman sızdırmaz hale getirilmesi gerekir. Mümkün olduğunda, farklı yağlayıcılar için muhafaza edilen hunilerden ve ayrı taşıma ekipmanlarından kaçının.
Bileşen değişikliği 
Yağ deposunu açmadan rutin yağlama görevlerine izin veren bileşenlerin uygun modifikasyonunun sürdürülmesi gereklidir. Bu modifikasyonlar, görsel yağ durumu ve seviye kontrolleri, yağ numunesi alma, yağ ekleme ve hatta yağ değişimini içerir.
Yağ transferi 
Tüm fiziksel giriş noktalarını ele aldığınızda, sıvı sisteminin bakımıyla görevli personeli yönetmek gerekir. Yağların depolanması, taşınması ve aktarılması için prosedürler, sıvı sistem yönetiminin önemli bir parçasıdır.Bu sadece ekipmanın bakımı değil, aynı zamanda davranışların değiştirilmesi meselesidir. Depolama tanklarının, transfer kaplarının ve modifikasyonların doğru kullanıldığından emin olun. Bu adımların devam etmesi için uygun eğitim çok önemlidir.

ISO temizlik hedefine ulaşmak için en iyi uygulamalar

Gelişmiş akışkan sistemleri, çizelgede önerilenden daha düşük bir ISO hedef kod numarasına ulaşılmasının şart olduğunu önerir. Daha düşük ISO kodlarını sürdürmek oldukça mümkündür ve sistem ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. ISO temizlik koduna ulaştığında, uygun önleyici bakım ve izleme ile saklayın.

Düşünülmesi gereken şeyler var:

Bir yağ analizi yapın
Yağ analizi yapmanın en doğru yolu, PAMAS S50 gibi çevrimiçi bir partikül sayacı kullanmaktır . Hidrolik sıvı sistemi çevrimiçi örnekleme portları, yağ temizliğinin en doğru anlık görüntüsünü sağlar ve şişe örneklemesi ile doğal olarak ilişkili birçok değişkeni ortadan kaldırır.Yağ analizi yapmanın başka bir yolu, bir yağ analizi yama testi kullanmaktır. Yağ analizi test kiti, çevrimiçi partikül sayacı için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sistemdeki yağ kirlilik seviyelerini ve çeşitlerini görsel olarak analiz etme imkanı sağlar.
Bir filtreleme sistemi yürütün
Sistem yağı kalitesi için hedefler belirledikten sonra, ihtiyaçlarınıza en uygun filtreleme sistemini uygulamanızın zamanı geldi. Toz ve nem kontaminasyonunu azaltmak için rezervuarın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.Yüksek kaliteli filtreler kullanın. Kullandığınız filtre öğelerinin mutlak beta derecesine sahip olduğundan emin olun. Filtre boyutunun uygun olduğundan emin olun. Yanlış boyutlandırma, sistem basınç düşüşlerini artırabilir ve bileşen ömrünü azaltabilir.
Bir yağ temizleme programı oluşturun
En kritik bileşenlerinizin ömrünü uzatmak, arıza süresini azaltmak ve paradan tasarruf etmek için bir yağ temizleme programı oluşturun. Kontaminasyon seviyelerini izlemek için çevrimiçi bir temizlik sistemi kurmayı düşünün.Basınç ve akış hızı değişiklikleri, yüksek sıcaklıklar, kir, nem değişiklikleri veya diğer stres faktörleri dahil olmak üzere diğer stres faktörleri için sistemi inceleyin.

Artan sistem temizliği, yağ temizliğinden uzun bileşen ömrüne kadar birçok avantaja sahiptir. Sert parçacık kirleticileri, dahili hareketli bileşenler için oldukça zararlı olabilir. Yuvarlanma temasları altında hava koşulları, parçacıklar genellikle erken yorulma arızasının habercisidir.

Buna karşılık, yüksek basınçlı sistemlerde, parçacıklar hareketli yüzeyler ve aşınma bileşenleri arasındaki dinamik boşluklara üç gövdeli bir aşınma yoluyla girdiğinde, parçacıklar bir bileşeni içten dışa aşındırabilir.

Uygun sıvı bakımı ekipmanın ömrünü önemli ölçüde uzatabilir. Günümüzün rekabetçi pazarında, çoğu şirket temiz petrolü korumanın yapılacak en iyi yatırımlardan biri olduğunun artık farkında. Akışkan kontaminasyonu, erken makine arızasının ve azalan akışkan ömrünün merkezinde yer alır.

En iyi uygulama olarak yukarıda özetlenen seçenekleri kullanmak ve diğer birkaç kontaminasyon kontrol tekniğini uygulamak. Temiz sıvıları korumak ve bununla birlikte gelen karlılığı kazanmak her zamankinden daha kolay.

Hidrolik sistemlerinizin güvenliği ve işlerinizin devamlılığı için Hidrolik Temizliği İçin 7 Önemli Adım isimli makalemize göz atmayı da unutmayınız.

ISO 4406 kodu hakkında merak ettiklerinizi yazımızın altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…

Yorum yapın