Hidrolik Sistemlerde Flushing Nedir?

Hidrolik sistemlerde akışkan gücü olarak hidrolik yağ kullanılmaktadır. Hidrolik sistemlerin güvenli ve masrafsız olarak çalışabilmesi için belirli periyodik zamanlarda hidrolik sıvının değiştirilmesi gerekmektedir. Kullanılan eski hidrolik sıvının bir kısmını boşaltıp, yeni sıvı ile değiştirmek çoğu zaman yeterli gelecektir. Fakat bazı zamanlar bu yapılan işlem yeterli olmayacaktır…

Hidrolik sistemlerde oil flushing adı ile telaffuz edilen hidrolik yıkama yukarıda bahsettiğimizden farklıdır. Tam sistem temizlemesi yapılmasını gerektiren bir kaç durum vardır. Hidrolik sisteminizin bakımını iyi yapmışsanız tam sistem yıkaması genellikle lazım olmayacaktır, genellikle çift yağ değişimi ve filtre değişimi yapmak yeterli gelecektir. Fakat, sisteminizi su, partikül madde, hava, çamur, eski ve bozulmuş ve hidrolik sıvıdan arındırmak gerektiğinde o zaman başvuracağınız nokta hidrolik oil flushing olacaktır.

Hidrolik Yıkama (Oil Flushing) Ne Zaman Gereklidir?

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda hidrolik sistem yıkaması gereklidir;

 • Sistem Yeni: Hidrolik sisteminiz yeni ise belirli bir çalışma saatinden sonra yıkama yapılması gerekmektedir.
 • Sistem Elden Geçirildi: Hidrolik sisteminizdeki tüm parça ve bileşenleri değiştirdikten sonra sistemdeki tüm kirleticileri çıkarmak istediğinizde.
 • Sistem Uzun Süredir Kullanılmadan Duruyor: Hidrolik sisteminiz uzun süredir kullanılmadan duruyor ise flushing gereklidir.
 • Büyük Bir Sistem Arızası Varsa: Sisteminizde büyük bir sorun ile karşılaştıktan sonra arızaya neden olacak kirleticileri oil flushing ile giderebilirsiniz.
 • Hidrolik Sıvı Haznesinde Çamur Var: Akışkan deposunda çamur gördüğünüzde sisteminizi yıkama vakti gelmiştir.
 • Hidrolik Sıvı Değişiminde: Sisteminize yeni tip sıvı eklemeden önce eski hidrolik sıvının tamamen sistemden çıktığına emin olmak için hidrolik yıkama gerekmektedir.

Hidrolik Sistem Yıkaması (Oil Flushing) Adımları

Hidrolik sistem yıkaması için tercih edebileceğiniz birkaç farklı yıkama tekniği vardır. En pratik olarak çift yağ ve filtre değiştirme ile sistem yıkaması yapmaktır.Bu adımlar;

 1. Yağı boşaltın ve filtreyi değiştirin
 2. Yeni bir filtre ve minimum sıvı miktarını takın.
 3. Sıvıyı ulaşana kadar dolaştırmak için sistemi açın ve sistem içinde en az beş kez tam döngü yapın.
 4. Sıvıyı boşaltın, hazneyi temizleyin ve filtreyi değiştirin.
 5. Yeni bir filtre takın ve hazneyi maksimum sıvı seviyesine kadar doldurun.
 6. Sistemi açın ve sıvının sistemi doldurmasını izleyin
 7. Sıvı seviyesini kontrol edin ve gerekirse daha fazla sıvı ekleyin.

Diğer yıkama yöntemleri arasında yüksek hızlı hidrolik yıkama, kimyasal sistem yıkama ve güç sistemi yıkama yer alır. Bunları gerçekleştirmek için özel ekipman gerektirebilir. Ek olarak, havayı çıkarmak için hatları boşaltmak gibi daha karmaşık adımlar da bulunmaktadır.

Hidrolik Yıkama İle İlgili Ek Detaylar

Yeni bir hidrolik sistemin montajı sırasında ‘yerleşik’ kontaminasyonun giderilmesi veya mevcut bir hidrolik sistemdeki büyük, feci bir arızanın ardından dahili olarak oluşturulan kontaminasyonun giderilmesi, genel olarak yıkama olarak bilinir.

Bu tip yıkama genellikle bu amaç için özel olarak tasarlanmış özel bir teçhizat ile gerçekleştirilir. Ve sistemde kullanılacak hidrolik yağı, yıkama sıvısı olarak kullanılabilirken, bunun yerine genellikle alternatif, düşük viskoziteli ve pahalı katkı maddeleri içermeyen bir sıvının kullanılması söz konusudur.

Maksimum etkinlik için, yıkama işlemi, yıkama sıvısı ~60°C (140°F) sıcaklığa ısıtılmış ve türbülanslı akışla her iki yönde de gerçekleştirilmelidir. Çalışan bir hidrolik sistemde, veba gibi türbülanslı akışlardan kaçınılmalıdır. Ancak yıkama sırasında, türbülanslı akış koşullarının varlığı, kirleticinin yerinden çıkmasına ve uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Türbülanslı akış koşullarını elde etmek için gereken akış hızı, yıkanan iletkenin (boru, tüp veya hortum) iç çapına ve yıkama sıvısının viskozitesine bağlıdır. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Q > 0.19 x v xd

Neresi:

Q = litre/dakika cinsinden türbülanslı akış koşulları için gerekli akış hızı.
v = yıkama sıcaklığında, santistok cinsinden yıkama sıvısının kinematik viskozitesi.
d = İletkenin milimetre cinsinden iç çapı.

Türbülanslı akış için bu gereklilik, yıkama teçhizatının, yıkanmakta olan hidrolik sistemden ve onun için tasarlanmış olan kurulu pompalarından daha yüksek akış hızları üretebilmesi gerektiği anlamına gelir.

Uygulamada, yıkama süresi, düzenli aralıklarla alınan partikül sayımlarına dayalı olarak, yıkama sıvısının temizlik seviyesi ile belirlenir. Bu önemlidir çünkü sistemi yeterince temizlememek çok maliyetli bir hata olabilir.

Hidrolik sistemlerinizi ilk defa yıkayacaksanız, bu konuda emin olmak için profesyonel hidrolik yıkama işini yapan firmalardan destek alabilirsiniz.

Yorum yapın