Hidrolik Keçelerde Sık Karşılaşılan 7 Arıza

Hidrolik silindirin düzgün çalışması, iş için en iyi sızdırmazlığın seçilmesine bağlıdır. Mevcut conta seçenekleri hakkında iyi bir çalışma bilgisi – ve nihayetinde bunların başarısızlığına neyin sebep olduğu – bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olur.

Contalar hidrolik silindirlerde önemli bir rol oynar; sıvıyı içerirler ve bileşenler arasında sıvı sızıntısını önlerler. İki ana kategoriye ayrılırlar: dinamik ve statik. Göreceli hareket halindeki parçalar arasında dinamik contalar kullanılır. Bir çubuk sızdırmazlık sisteminin contaları, piston kolu ve kafası için dinamik ileri geri hareketi korur. Piston ve silindir deliği arasındaki dinamik ileri geri hareket, dinamik contalar kullanan bir hidrolik silindirin başka bir alanıdır.

Sabit bileşenler arasında statik contalar kullanılır. Bir hidrolik silindirde, tipik olarak, piston ile piston kolu arasında ve kafa ile silindir delik borusu arasında statik contalar kullanılır.

Aşağıda, silindir performansıyla ilgili olarak dinamik contaların ve her birinin sahip olduğu özel işlevlerin bir listesi bulunmaktadır:

Piston contaları

 • Basınç bariyeri görevi görürler.
 • Sıvının pistondan geçmesini engellerler ve hareketsiz konumu korumak ve silindirin hareketini kontrol etmek için gereklidirler.

Çubuk contaları

 • Bunlar bir basınç bariyeridir ve çalışma sıvısını silindirin içinde tutar.
 • Çubuk contası, piston çubuğunun yüzeyi ile birlikte uzanan sıvı filmini düzenler. Bu, çubuk korozyonunu önlemek, silecek contasını yağlamak ve çubuk contasının kendisini yağlamak için önemlidir.
 • Çubuk contaları, çubuğun geri çekilmesi üzerine silindire geri döndüğü için yağlama filmini de kabul eder.

Tampon contalar

 • Aşırı sistem basıncı nedeniyle basınç tepe noktaları oluştuğunda, tampon contalar çubuk contayı basınç artışından korur.
 • Sistem basıncındaki dalgalanmaları azaltarak çubuk conta performansını artırırlar. Çubuk contasının daha sabit veya kademeli basınç değişiklikleri ile çalışmasına izin verirler.
 • Çubuk contasına zarar verebilecek kirleticilere karşı filtre görevi görürler.

Silecek contaları

 • Silici contalar, harici kirleticilerin hidrolik sisteme ve silindir tertibatına girmesini engelleme yetenekleri nedeniyle önemlidir.
 • Çubuk geri çekilirken silindirdeki yağlama filmini kabul ederler.

Kılavuz halkalar

 • Kılavuz halkalar, silindir bileşenleri arasında metal-metal temaslarını önler.
 • Piston kolu ve piston konumunu doğru bir şekilde merkezde tutarlar. Bu, çubuk sızdırmazlık ve piston sızdırmazlık sisteminin performansı için çok önemlidir.
 • Silindir tertibatına etki eden yan yüklerin neden olduğu radyal yüke karşı tepki verirler.

Conta Arızalarına Ne Sebep Olur?

Yukarıda ve aşağıda gösterilenler, conta arızalarının yaygın örnekleri ve bunların nasıl düzeltileceğine ilişkin çözümlerdir. Conta arızaları, diğer nedenlerin yanı sıra aşırı ısı, yanlış kurulum, kirlilik ve aşırı basınç yükselmelerinden kaynaklanabilir. 

Kullanım süresi veya kötüye kullanıma maruz kalma nedeniyle, hidrolik contalar sonunda arızalanır ve değiştirilmesi gerekir. Bir tasarım mühendisi, tipik olarak arızalara neden olan şeyleri akılda tutarsa ​​ve hasar verici etkilerini önlemeye çalışırsa, hidrolik contalarda meydana gelen hasarı azaltabilir.

 1. Sertleştirme

Hidrolik contalar, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında sertleşir. Bunun nedeni, uygulamadaki yüksek akışkan çalışma sıcaklıkları veya strok işlemlerinden kaynaklanan yüksek hızlı ısı oluşumudur. Contalar sertleştiğinde çatlarlar ve elastikiyetlerini kaybederler ve bu da contanın bozulmasına neden olur.

 1. Yetersiz Yağlama

Yetersiz yağlama veya aşırı yanal yük nedeniyle, conta dudağının dinamik yüzeyindeki aşınma önemli hasarlara neden olabilir.

 1. Montaj Yaralanmaları

Montaj araçları ve süreçleri, contaların çalışma ömrü için önemlidir. Yanlış kurulum, contanın dinamik dudağında kesiklere veya oyuklara neden olabilir, bu da hidrolik conta verimliliğini etkiler ve ayrıca hidrolik sıvıya yabancı elementler sokar.

 1. Kırık

Çatlama, yanma, kırılma, uzun çatlaklar ve contanın dinamik tarafının tamamen kopmasıyla sonuçlanan durumdur. Bunun nedeni, contanın üretim süreci sırasında aşırı karşı basınç, yüksek basınçlı şoklar/ani darbeler veya düşük kaliteli malzemelerin kullanılmasıdır.

 1. Yanlış kurulum

Daha önce de belirtildiği gibi, yanlış kurulum hidrolik contalarda sorunlara neden olabilir. Kirlilik, güvensiz kullanım, kirlenme ve seçilen contanın yanlış boyutlandırılmasıyla sonuçlanabilir. Uygun sızdırmazlığı sağlamak için tasarımın doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için inşaattan önce sızdırmazlığa karar vermek önemlidir.

 1. Bulaşma

Hidrolik çubuğa harici flotsam ve jetsam girmesi kontaminasyona neden olur. Pistona kir, çamur, toz veya diğer küçük elementler gibi parçacıklar yapıştığında, contayı kirletirler. Conta ne kadar kirli olursa, piston alanından kirleticileri hava geçirmez şekilde önleme yeteneğini o kadar çok kaybeder.

 1. Kimyasal Erozyon

Conta malzemesi aşındırıcı bir sıvıyla karşılaştığında bozulacaktır. Bu, bir uygulama için uygun olmayan conta malzemesi seçildiğinde ortaya çıkar. Uyumlu olmayan malzemelerin kullanılması, yağ katkı maddeleri, hidroliz ve/veya conta elemanlarının oksidasyonunun azalmasıyla kimyasal saldırılara yol açar. Bu, conta dudağı arayüzünün kaybolmasına, conta durometresinin yumuşamasına, şişmesine ve/veya contanın büzülmesine neden olacaktır. Contanın renginin değişmesi kimyasal erozyonun bir göstergesidir.

Conta Seçme Kriterleri

Contaları seçerken özel tasarım hususları vardır. Gerekli uygulama için doğru conta, uygulama parametrelerine ve hidrolik silindirlerin çalışma koşullarından toplanan bilgilere bağlı olacaktır. Herhangi bir conta seçmeden önce, aşağıdaki hususlar araştırılmalıdır:

 • Akışkan basıncı aralığı: Bu, yalnızca akışkan sistem basıncının çalışma aralığını değil, aynı zamanda sistem basıncı tepe noktalarının ciddiyetini ve sıklığını da içerir.
 • Sıcaklık aralığı: Akışkan ve silindir tertibatının dinlenme ve çalışma sıcaklık aralığı conta seçiminde önemlidir.
 • Strok hızı: Piston çubuğunun strok hızı, contanın ömrünü etkileyecektir.
 • Akışkan tipi: Akışkan ortam ve viskozite, sızdırmazlık verimliliği ve etkinliği için önemlidir.
 • Donanım boyutları: Contanın boyutu, silindirin boyutunu belirleyecektir. Buna çubuk ve delik boyutu, conta oluğu boyutları, boşluklar, silindirin toplam uzunluğu, yüzey kalitesi özellikleri ve strok uzunluğu dahildir.
 • Silindir uygulaması: Silindirin nasıl kullanıldığı, contaların belirli çalışma koşulları altında ne kadar süre dayanabileceğini etkiler. Bu, silindir kurulumunu, çevresel faktörleri ve zorlu koşullara maruz kalmayı içerir.

Yorum yapın